Życzenia od minister Elżbiety Rafalskiej

10:45

21 stycznia 2018

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

(Visited 3 246 times, 1 visits today)

Minister rodziny i polityki społecznej złożyła życzenia wszystkim babciom i dziadkom. Klip z życzeniami został opublikowany w internecie.Elżbieta Rafalska powiedziała, że 21 i 22 stycznia to doby czas by pokazać, jak ważna jest obecność osób starszych w rodzinach. – Ważna jest pamięć o nich i jak istotną rolę w budowaniu więzi międzypokoleniowej odgrywają – powiedziała minister Rafalska. Życzyła dużo sił, zdrowia i serdeczności. Zadeklarowała, że ministerstwo budując politykę senioralną pamięta o stwarzaniu dogodnych warunków do lepszego funkcjonowania osób starszych. – Jesteście Państwo nie tylko w sercach waszych wnuków, ale również w ministerialnych sercach – zakończyła.

Posłuchaj:

(Visited 3 246 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz