Wokół miasta: Rocznica stanu wojennego

14:56

13 grudnia 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

(Visited 5 790 times, 1 visits today)

Krzysztof Filmanowicz

Redakcja internetowa

dziennikarz

(Visited 5 790 times, 1 visits today)

Gośćmi dzisiejszego wydania programu byli Maciej Jankowski – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze oraz Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

(Visited 5 790 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz