Player

Jeżeli nie słyszysz radia skorzystaj z zewnętrznego playera.

Zewnętrzny player

Radio Zachód 32 kbps

stream01.zachod.pl:10103
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream01.zachod.pl:10103/listen.pls

Radio Zachód 48 kbps

stream02.zachod.pl:10113
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream02.zachod.pl:10113/listen.pls

Radio Zachód 32 kbps

stream03.zachod.pl:10103
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream03.zachod.pl:10103/listen.pls

Radio Zachód 20 kbps

stream04.zachod.pl:10121/rz-20kbps.aac
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream04.zachod.pl:10121/rz-20kbps.aac

Player

Jeżeli nie słyszysz radia skorzystaj z zewnętrznego playera.

Zewnętrzny player

Radio Zielona Góra 32 kbps

stream01.rzg.pl:10107
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream01.rzg.pl:10107/listen.pls

Radio Zielona Góra 48 kbps

stream02.rzg.pl:10117
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream02.rzg.pl:10117/listen.pls

Radio Zielona Góra 32 kbps

stream03.rzg.pl:10107
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream03.rzg.pl:10107/listen.pls

Radio Zielona Góra 20 kbps

stream04.rzg.pl:10121/rzg-20kbps.aac
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream04.rzg.pl:10121/rzg-20kbps.aac

Player

Jeżeli nie słyszysz radia skorzystaj z zewnętrznego playera.

Zewnętrzny player

Radio Gorzów 32 kbps

stream01.radiogorzow.pl:10105
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream01.radiogorzow.pl:10105/listen.pls

Radio Gorzów 48 kbps

stream02.radiogorzow.pl:10115
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream02.radiogorzow.pl:10115/listen.pls

Radio Gorzów 32 kbps

stream03.radiogorzow.pl:10105
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream03.radiogorzow.pl:10105/listen.pls

Radio Gorzów 20 kbps

stream04.rzg.pl:10121/rzg-20kbps.aac
Słuchaj Link do skopiowania
http://stream04.radiogorzow.pl:10121/rg-20kbps.aac