Lubuski Sejmik Młodzieżowy obradował po raz czwarty

17:08

6 listopada 2017

Artur Steciąg

Dziennikarz działu informacji, wydawca Popołudniówki (tel.  68 455 55 27)

(Visited 3 512 times, 1 visits today)

Jak w ciekawy i nietypowy sposób można uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości? O tym dyskutowali dziś radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Uczniowie podzieleni zostali na cztery kluby, a każdy z nich przedstawiał własne propozycje na przyszłoroczne uroczystości jubileuszowe.

Anna Synowiec, przewodnicząca sejmikowej komisji młodzieży i spraw obywatelskich, podkreśla, że zainteresowanie tegorocznymi obradami było bardzo duże:

A jak uczestnicy obrad oceniają pomysł zwoływania młodzieżowych sejmików województwa lubuskiego?

W dzisiejszych obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubuskiego wzięli udział m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

Opiekun grupy Robert Jarmużek uważa, że to bardzo dobra inicjatywa, a uczniowie mogą się dzięki temu bardziej zaangażować w życie regionu:

Dzisiejsze obrady były czwartym już posiedzeniem Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. Co ciekawe, nasz region był pierwszym województwem w kraju, który powołał taki sejmik.

A szersza relacja z tegorocznych obrad w zakładce Popołudniówki Radia Zachód.

Fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

(Visited 3 512 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz