Historia Radia Zachód

14:30

25 kwietnia 2012

Krzysztof Ryszard Rutkowski

Tel. 68 455 55 45
loza1@interia.eu

(Visited 281 times, 1 visits today)

Początki Polskiego Radia w Zielonej Górze sięgają jesieni 1952 r., kiedy to przy ul. Kukułczej rozpoczęto adaptację budynku willowego po byłej szkole ogrodniczej. Pierwszy program z Rozgłośni wówczas nazywanej Ekspozyturą Polskiego Radia nadano 1 lipca 1953 r. na sieć przewodową wszystkich radiowęzłów w mieście i województwie zielonogórskim. Szefem Ekspozytury był Bogdan Szeldbauer – redaktor odpowiedzialny, natomiast pierwszym naczelnym redaktorem – Krzysztof Wójtowicz (1955-1962), a personel dziennikarski i techniczny liczył 10 osób.

Na początku lokalny program w ramach radiofonii przewodowej ograniczał się do 15 minut dziennie. Jak pisze dr Michał Kaziów w swojej pracy „Zielonogórski teatr wyobraźni”: „Rozgłośnia zielonogórska zaczęła działać, kiedy jeszcze nie było w Zielonej Górze rozbudowanych instytucji kulturalnych: czasopism, filharmonii, placówek naukowych, środowiska literackiego. W takiej sytuacji skupieni w Rozgłośni dziennikarze podobni byli w swoim działaniu do radiowców z lat dwudziestych, którzy musieli tworzyć sami cały program nie tylko publicystyczny, ale też artystyczny i rozrywkowy”.

21 stycznia 1957 roku otwarto Rozgłośnię Polskiego Radia w Zielonej Górze, która rozpoczęła nadawanie godzinnego programu na falach średnich (nadajnik 30 KW). Sygnałem radiowym rozgłośni stał się motyw muzyczny z melodii ludowej z Babimojszczyzny. Zarówno program antenowy, jak też wyposażenie techniczne zielonogórskiego Radia ulegały stałemu wzbogacaniu. Pod koniec lat pięćdziesiątych pierwsi dziennikarze, którzy poza publicystyką tworzyli także audycje artystyczne, to: Tadeusz Jasiński, Tadeusz Kajan, Zbigniew Solecki, Bolesław Soliński, Janusz Weroniczak, Adam Wielowieyski, Krzysztof Wójtowicz i Tadeusz Zimecki. Naczelnym inżynierem wydziału technicznego zielonogórskiego Radia w latach 1957-1991 był inż. Grzegorz Skibicki, a naczelnikiem tego wydziału mgr inż. Jan Kłosiński pracujący w rozgłośni zielonogórskiej od 1.10.1953 r. do 31.12.1997 r. Ówcześni pracownicy techniki i realizacji to: Józef Przechrzta, Roman Sędzicki, Zdzisław Elmann i Zygmunt Galek – realizator, kierownik działu emisji.

W grudniu 1963 roku uruchomiony został nadajnik telewizyjny w Jemiołowie w pobliżu Łagowa, a w maju 1964 r. pracę rozpoczął nadajnik UKF, który swym zasięgiem objął całe województwo zielonogórskie, w którego granicach leżał wówczas Gorzów Wlkp. Od tego czasu lokalne audycje zaczęto nadawać na UKF w paśmie 69,14 MHz.

Obowiązki redaktora naczelnego PR w Zielonej Górze w latach 1962-1967 pełnił Andrzej Borkowski. Dziennikarze radia żywo interesowali się zarówno współczesnymi problemami np. przemysłu, budownictwa, handlu, opieki zdrowotnej, oświaty, jak też rozwojem instytucji kultury, środowisk twórczych, twórczością plastyków, literatów i muzyków oraz historią regionu lubuskiego, szczególnie ziemią babimojską.

Jesienią 1967 roku redaktorem naczelnym Radia został Jan Kołodziej, a jego zastępcą Tadeusz Kajan. Od 1975 roku funkcję zastępcy pełnił Romuald Szura. W okresie od 1967 roku do marca 1982 roku program radiowy ulegał stałym modyfikacjom i wzbogaceniu. Wprowadzano cykle nowych programów i pierwsze stereofoniczne audycje muzyczne.

Lata 1967-1978 to okres szczególny dla rozwoju twórczości reportażowej i słuchowiskowej, a także udanych audycji literackich. W roku 1978 program lokalny wyniósł 600 godzin.

W marcu 1982 r. ze swych stanowisk odeszli Jan Kołodziej i Romuald Szura, a ich miejsca zajęli Tadeusz Konior i Tadeusz Krupa. Był to okres politycznych zawirowań, jednak nie wpłynęły one radykalnie na zmiany programowe czy też personalne w zielonogórskiej rozgłośni. Na antenie w tym czasie dominowały tematy społeczno-polityczne i gospodarcze. W styczniu 1989 r. zmarł redaktor naczelny PR Tadeusz Konior, a jego miejsce od marca zajął Tadeusz Krupa. 1 maja tego roku zastępcą redaktora naczelnego został Krzysztof Rutkowski.

1 grudnia 1993 r. w związku z likwidacją Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji Tadeusz Krupa został odwołany ze stanowiska redaktora naczelnego, a Rozgłośnia PR w Zielonej Górze została przekształcona w Jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa i przyjęła nazwę – Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „RADIO ZACHÓD” S.A.

1 stycznia 1994 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała zarząd spółki w składzie: prezes zarządu Tadeusz Krupa oraz członkowie zarządu Anna Skotnicka i Krzysztof Rutkowski. Od tego czasu radiowy zespół dziennikarski i techniczny zaczął się radykalnie odmładzać. Powstały nowe formy radiowe. Młodzi dziennikarze zaczęli prowadzić tzw. żywe radio, coraz częstsze stawały się rozmowy ze słuchaczami na antenie, konkursy z nagrodami, nowe formy i tematy muzyczne i transmisje z imprez sportowych.

Z 3,5 godzin dziennie w 1978 roku program wydłużył się do 8 godzin na dobę w 1990 roku, a następnie do 12 godzin w 1991 roku. Od 1992 roku Rozgłośnia PR w Zielonej Górze emituje program całodobowy.

Od stycznia 1994 roku Polskie Radio w Zielonej Górze Radio Zachód SA nadaje swój program przez całą dobę na dwóch częstotliwościach UKF w pasmach 103,0 MHz i 69,14 MHz, swym zasięgiem antenowym obejmując byłe województwa: zielonogórskie i gorzowskie oraz częściowo: legnickie, poznańskie, jeleniogórskie, pilskie i szczecińskie, a także po drugiej stronie Odry duże obszary Brandenburgii. W związku z tym umocniła się współpraca dziennikarska z Ostdeutscher Rundfunk Antenne Brandenburg (centrala w Poczdamie). Obie radiofonie – polska i niemiecka – organizują również każdego roku festyn muzyczny dla mieszkańców regionów przygranicznych.

Dokonana została bardzo istotna modernizacja zespołu emisyjnego, odnowa studia radiowego i reżyserni, modernizacja amplifikatorni i rozbudowa sieci komputerowych. Taśmoteka wzbogaciła się o ewidencję komputerową; można teraz szybko, przy użyciu komputera, odnaleźć dowolny utwór muzyczny i słowny z 16 tysięcy – stereo i mono, na taśmie i spośród tysięcy płyt kompaktowych. Najważniejsza jednak w roku okrągłego jubileuszu była znaczna przebudowa budynku emisyjnego, połączona z zasadniczymi zmianami w układzie pomieszczeń operacyjnych i technicznych oraz systemów przemieszczania się wewnątrz.

Rozgłośnia Radia Zachód liczy obecnie ponad setkę pracowników, w tym połowa to dziennikarze. Jest kilku kompetentnych realizatorów i pracowników technicznych. To kuźnia kadr dziennikarskich, korzystająca z talentu 70 młodych i bardzo młodych współpracowników (licealistów, studentów, absolwentów różnych uczelni).

Według badań słuchalności, przeprowadzonych przez CBOS, Radio Zachód mieści się w ścisłej czołówce Rozgłośni Radia Publicznego w Polsce. Od ponad 10 lat Radio Zachód ma aktywną witrynę internetową, gdzie m.in. znaleźć można najświeższe wiadomości z regionu.

W sierpniu 1996 roku Radio Zachód zainicjowano emisję drugiego programu, który nosi nazwę Radio Zielona Góra. Program jest emitowany w paśmie UKF 97,1 MHz. Są to m.in. wiadomości lokalne z Zielonej Góry, interesujące wydarzenia, relacje sportowe, porady dla kierowców, prognozy pogody i dużo muzyki rozrywkowej. Zespół dziennikarski stanowi 20 młodych ludzi. Na dzień dzisiejszy, po zbudowaniu nowych ramówek, opartych z jednej strony na ściślejszej więzi ze słuchaczami, z drugiej na wyeksponowaniu antenowych osobowości oraz na ściślejszej współpracy ze sponsorami, Radio Zielona Góra króluje na zielonogórskim rynku mediów. Witryna internetowa radia: www.rzg.pl.

Rok jubileuszu 50-lecia radiofonii polskiej na Środkowym Nadodrzu to w dalszym ciągu czas spełniania misji radia publicznego, ale także początek przygotowań do wielkiej pracy nad nową strategią programową i gospodarczą w obliczu zmieniającego się dynamicznie rynku mediów elektronicznych w tym regionie.

Radio Gorzów, czyli lokalna rozgłośnia w Gorzowie Wlkp. oficjalnie rozpoczęło działalność (na początku jako RMG) 18 grudnia 2000 roku i jest częścią organizacyjną oraz programową Radia Zachód. Audycje przygotowują i prowadzą współpracownicy oraz producenci zewnętrzni, przy wsparciu dziennikarzy gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Warto zaznaczyć, że gorzowianie obdarzyli RMG kredytem zaufania oraz pozytywnych oczekiwań. Dzięki pracy organizacyjnej m.in. nad programem zaufanie to zostało zdyskontowane z nawiązką. 21 kwietnia 2012 roku RMG zmieniło nazwę na Radio Gorzów. Rozgłośnia nadaje na 95,6 FM (www.radiogorzow.fm).

oprac. Krzysztof Rutkowski

(Visited 281 times, 1 visits today)

4 myśli na temat “Historia Radia Zachód”

  1. …jakie ma być ? :) Ciekawe dzieje…, to i opracowanie nie może być innne… :)
    Powodzenia Szanowni Radiowcy ! :)

  2. mam nadzieje że jeszcze długo będę mogła słuchać RZ w SULĘCINIE choć czasami ręce mi opadają i uszy więdną od głupoty polityków i innych głupio mądrych ale ogólnie bardzo was lubię słuchać

  3. Dotyczy galerii „Dziennikarze”
    …….A gdzież to , gdzież to Elżbieta Leszko ???

Dodaj komentarz