Zbigniew Czarnuch – człowiek drogi

10:06

12 listopada 2012

Konrad Stanglewicz

dziennikarz   +48 68 4555 507

Historyk, regionalista, twórca Makusynów, człowiek o niespożytej energii, autor wielu książek o relacjach polsko–niemieckich. Honorowy obywatel Witnicy i Zielonej Góry, prezes Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina.

Urodził się 18 marca w 1930 w Lututowie, niedaleko Wielunia. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielem historii, pedagogiem, publicystą, badaczem dziejów regionu Środkowego Nadodrza.

W roku 1957 opracował koncepcję drużyny imienia Kornela Makuszyńskiego „Makusyny”, którą prowadził przez wiele lat. W latach sześćdziesiątych, podczas swojej pracy jako dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zielonej Górze, opracował koncepcję szkoły opartej na pomocy uczniom w odkrywaniu swojego miejsca w społeczeństwie. W tym projekcie szkoła była silnie zintegrowana z organizacjami młodzieżowymi i środowiskiem lokalnym. Zbigniew Czarnuch to także autor wielu publikacji na tematy pedagogiczne i historyczne. Członek redakcji Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego ukazującego się w Gorzowie. Przez wiele lat Zbigniew Czarnuch był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Witnicy i założycielem Izby Regionalnej. W 1994 r. opracował koncepcję Parku Drogowskazów, w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiego konkursu projektów społecznej i kulturalnej aktywizacji społeczności lokalnych, ogłoszonego przez Fundację Kultury. Projekt został nagrodzony w roku 1995. Nagrodę piętnastu tysięcy złotych /dawne 150 milionów/ Zbigniew Czarnuch przekazał miastu i wówczas przystąpiono do zakładania Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji. Obecnie w tym niezwykłym parku, położonym na 12 hektarach oglądać można 65 instalacji o charakterze edukacyjnym i historycznym.

Zbigniew Czarnuch to także gorący rzecznik polsko-niemieckiego zbliżenia, inicjator Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina, w którym pełni funkcję wiceprezesa do spraw programowych i organizatora podróży studialnych po pograniczu.

Zbigniew Czarnuch jest autorem takich książek jak: „Witnica na trakcie dziejów”, „Ujarzmianie rzeki”, „Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i obecnych mieszkańcach witnickich wsi”.

Zbigniew Czarnuch został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP. Otrzymał Złotą Odznakę za opiekę nad zabytkami, przyznaną przez ministra kultury. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, nagrodzono go także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/11/12-portrety-zbigniew-czarnuch.mp3|titles=Portrety – Zbigniew Czarnuch]

 

 

Jedna myśl na temat “Zbigniew Czarnuch – człowiek drogi”

  1. Jeśli do mojego rachunku nie zakradł się błąd, umieszczono aż 63 zdjęcia !
    Chyba padł rekord ! Szkoda, że [poza personaliami] brakuje objaśnień przedstawionych sytuacji…

Dodaj komentarz